มหาวิทยาลัยคริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 22

ผู้สมัครออนไลน์ สามารถติดต่อรับเสื้อและเลขประจำตัวผู้แข่งขันได้ที่
1. มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น.(ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
2. บริเวณจุด Start ณ พุทธมณฑล วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.30 น. และวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 04.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร>>คลิก<<


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
1. มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น.
2. สมัครที่ บริเวณจุด Start ณ พุทธมณฑล วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.30 น. และวันแข่งขัน เวลา 04.00 น."มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22"

มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานเงินกองทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนฯ ดังกล่าว มอบเป็นทุนการศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่องทุกปี มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงเห็นสมควรจัด โครงการ "มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22" ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนการศึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษาสู่สากล มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล "มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน" เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 แล้ว โดยได้รับมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานและประทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประเภทชายและหญิงต่อเนื่องมาทุกปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.จัดหารายได้สมทบกองทุนการศึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
3.จัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษาสู่สากลของคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน
4.ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งเพิ่อสุขภาพ
จุดเริ่มต้น-เส้นชัย-เส้นทางวิ่ง/เดิน
 • Start-Finish ที่บริเวณหน้าหอฉัน ภายในพุทธมณฑล
 • เส้นทางวิ่ง บริเวณถนนโดยรอบภายในพุทธมณฑล รวมระยะทางวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
 • เส้นทางเดิน ภายในพุทธมณฑล เฉพาะบริเวณถนนวงกลมรอบองค์พระประธาน รวมระยะทางเดินเพื่อสุขภาพ 3 กม.
 • qr-code-lineแผนที่เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน
  หมายเหตุ เนื่องจากจุดเริ่มต้น-เส้นชัย อยู่ใกล้ทางออก(ประตู 3) จึงขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ประตู 3 เพื่อเข้ามายังบริเวณจุดเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง
  *หากเดินทางมาจาก ถ.บรมราชชนนี ให้ขับรถยนต์เลยแยกสัญญาณไฟจราจร ถ.อุทยาน แล้วกลับรถมาเข้าที่ประตู 3
  วัน / เวลา (Date / Time)
  วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 น. (March 18, 2018 at 06.00 a.m.)
  รุ่นการแข่งขัน (CATEGORIES)
  ชาย (Male) หญิง (Female)
  ไม่เกิน 15 ปี/ years&under ไม่เกิน 15 ปี/ years&under
  16 - 29 ปี/ years 16 - 29 ปี/ years
  30 - 39 ปี/ years 30 - 39 ปี/ years
  40 - 49 ปี/ years 40 - 49 ปี/ years
  50 - 59 ปี/ years 50 ปีขึ้นไป/ years&above
  60 ปีขึ้นไป/ years&above  
  ค่าสมัครวิ่ง / เดิน (Fee)
  ค่าสมัครคนละ 300 บาท ทุกกลุ่มการแข่งขัน (300 Baht for each applicant.)
  การบริการ
 • ที่จอดรถ กว้างขวาง สะดวก ในสวนพุทธมณฑล
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค รปภ. กำกับดูแลเส้นทางเดิน-วิ่ง
 • น้ำดื่ม บนเส้นทางวิ่ง ทุก 2 กม. และที่เส้นชัย
 • บริการปฐมพยาบาล
 • บริการรับฝากของ
 • ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และห้องพักฟรี ในอาคารรวมปรับอากาศ สำนักงานพุทธมณฑล
 • เสื้อที่ระลึก เลขประจำตัวผู้แข่งขัน และเหรียญรางวัล
  1.ผู้สมัครออนไลน์ สามารถติดต่อรับเสื้อที่ระลึก และเลขประจำตัวผู้แข่งขันได้ที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น.
  2.สามารถรับเสื้อที่ระลึก และเลขประจำตัวผู้แข่งขันได้ที่ จุดลงทะเบียนในวันจัดการแข่งขัน วันที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.
  3.ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลทันทีเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย
  qr-code-line qr-code-line
  การชำระเงินค่าสมัคร
  โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา ดอนยายหอม ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยคริสเตียน" 404-052839-7
  ชำระเงินภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ http://eservice.christian.ac.th/pro_running/report_view.php
  * หากผู้สมัครออนไลน์ท่านใดไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่กำหนด จะถือว่ายกเลิกการสมัครนั้น